За нас

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

„КОЛЕВА И КО“

petia koleva

ПЕТЯ КОЛЕВА е управляващ съдружник и адвокат в Адвокатско дружество „КОЛЕВА И КО” .

Завършила е Юридическия факултет на БСУ и е член на Бургаска адвокатска колегия от 2002 г. Владее английски и руски езици.

(+359) 887 274 664


nazife kenan

НАЗИФЕ КЕНАН е съдружник и адвокат в Адвокатско дружество „КОЛЕВА И КО” .

Завършила е Юридическия факултет на БСУ и е член на Бургаска адвокатска колегия от 2013 г. Владее турски език.

(+359) 899 718 097

 


anita garkova

АНИТА ГЪРКОВА е адвокат в Адвокатско дружество „ КОЛЕВА И КО” .

Завършила е Юридическия факултет на БСУ и е член на Бургаска адвокатска колегия от 2017 г. Владее руски език.

(+359) 884 470476

 


ЦЕЛ: 

АДВОКАТСКА КАНТОРА КОЛЕВА И КО

Целта ни е да предоставим висококачествени юридически услуги на клиентите си и да създаваме дългосрочно сътрудничество с всеки един от тях. По-голямата част от нашата работа се дължи на препоръки и трайни работни контакти с нашите клиенти.

КАК Я ПОСТИГАМЕ:

КОЛЕВА И КО

Ние от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КОЛЕВА И КО“ съчетаваме бизнес проницателност и правен опит при разглеждането на всеки отделен случай, за да го решим преди да прерасне в скъпо струващ правен проблем.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КОЛЕВА И КО“

Правилното място , качествени  юридически услуги , адекватни консултации – или това , което търсите .