Вещно право и недвижими имоти

Вещно право и недвижими имоти

        Проучване на вещно – правния статус на недвижимия имот.
Професионално водене на преговори и представителство пред трети лица
При упълномощаване, предлагаме на нашите клиенти професионално водене на преговори и представителство при подписване на предварителни договори, както и на окончателни договори от името на нашите клиенти, за придобиване на недвижими имоти на територията на Република България
Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти при внимателен анализ на всички юридически аспекти и успешно завършване на сделката
Преговори с финансови институции
Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа
Договори за строителство
Правна помощ при промяна на статут на земеделска земя

<– назад към Услуги