Представителство по изпълнителни дела

Представителство по изпълнителни дела

• Консултации и представителство при образуване и водене на изпълнителни дела, обжалване действията на съдебния изпълнител, защита при поръчителство и съдлъжници, спиране  и прекратяване на изпълнителен процес.

• Консултации, съдействие и представителство при проучване имущественото състояние на длъжник,при обезпечаване на вземанията, налагане на обезпечителни мерки, при неизпълнение на задължения и събиране на вземания.

<– назад към Услуги