Търговско и корпоративно право

Търговско и корпоративно право

     Ние  имаме опит в предоставянето на правна помощ за български и чуждестранни корпоративни клиенти. Кантората ви предлага правна помощ и съдействие при учредяването и управлението на дружество в България. Нашият правен съвет към вас е винаги и финансово обмислен.   Поддържаме тясно сътрудничество с водещи счетоводни кантори, които подпомагат постигането на оптимален финансов и счетоводен резултат.
Ние ви предлагаме нашия правен опит при вземане на вашето бизнес решение, свързано с:

• Регистрация  на търговско дружество, ще ви предложим също и най-подходящата форма на дружество за вашата дейност;
• Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове;
• Сделки с търговско предприятие;
• Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;  
• Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда;
• Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
• Несъстоятелност.

<– назад към Услуги