Icra davalarında temsilcilik

Icra davalarında temsilcilik

• İcra davalarında yasal temsilcilik ve yardım. Borçlunun mal varlığını paraya tahvil etmek, haciz ve yasakların uygulanması.

<– geri Hizmetleri